Władysław Kowalski

Pochodził z Brudzewic. Urodził się w 1920 roku. Walczył w szeregach AK. Po wojnie był milicjantem i prokuratorem. Jego mogiła znajduje się na cmentarzu w Poświętnem. Zmarł w 1974 r. Źródła: 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987 r, s. 297; 2. Końskie i powiat konecki 1939-1945, praca zb. pod red. B. Kacperskiego, Końskie 2006-2008, t. VI s. 75. 3. M. Zach, II Wojna Światowa 1939-1945, [w:] Nasze Brudzewice, praca zbior. pod red. J. Sroka, Tomaszów Maz. 2002, s. 137; 4. Zbiory prywatne Jana Zaborowskiego.