Antoni Kossowski "Ryś"

Kapral Syn Floriana i Marii. Urodził się 18 maja 1913 roku w Tomaszowie Mazowieckim. Zawód - rzeźnik. W latach 1934-35 odbył zasadniczą służbę wojskową w 4 Pułku Artylerii Lekkiej w Łodzi. W marcu 1939 roku został zmobilizowany i przydzielony do 26 PAL w Skierniewicach. We wrześniu 1939 r. walczył w obronie Warszawy w rejonie Puszczy Kampinoskiej aż do kapitulacji stolicy w dniu 28 września 1939 r. W lutym 1940 roku wstąpił do oddziału dowodzonego przez majora Dobrzańskiego i od tej pory, aż do 30 kwietnia 1940 roku służył w poczcie dowódcy. Zginął w potyczce z Niemcami pod Anielinem. Miejsce jego spoczynku do dziś pozostaje nieznane. Na cmentarzu rzymsko-katolickim w Tomaszowie Mazowieckim, na grobie rodzinnym, umieszczone zostało jego nazwisko, ale ze względu na zmianę pisowni nazwiska po 1945 widnieje tam nazwisko Kosowski Antoni. 1. Z. Kosztyła, Oddział Wydzielony WP mjr. Hubala, Warszawa 1987, s. 297;